Grænsefladerne mellem traditionel psykoanalyse, gestaltterapi, coaching og psykoterapi

Traditionel psykoanalyse - FOKUS: FORTID

I starten af 1900-tallet og helt frem til 1960'erne var Freuds og Jungs teorier og metoder - psykoanalysen - helt centrale i psykologien. I psykoanalysen fokuseredes næsten udelukkende på et menneskes barndom og fortid, når svarene på personens adfærdsmønstre skulle findes.

 

Fra 1950'erne og frem til i dag har hele området for psykologisk teori og forskning været i rivende udvikling.

 

Gestaltterapien - FOKUS: FORTID+NUTID - udvikledes i USA i 1950'erne, kom til Danmark i 1970'erne, og er "stamfader" til det vi i dag kalder psykoterapi.

Grundtanken i gestaltterapi er at menneskets sind altid vil forsøge at opnå balance. Har man uløste traumatiske oplevelser med sig i bagagen, har man "en uafsluttet gestalt". Sindet vil igen og igen gentage den uafsluttede gestalt for at opnå balance. Eksempelvis vil et menneske der blev svigtet og forladt i sin tidlige barndom ubevidst opsøge mennesker og situationer hvor pågældende bliver svigtet, for at "afslutte svigtet". Gennem terapi kan klienten lære at løsne op for gestalten/programmeringen i sindet der siger "jeg bliver altid svigtet". Når programmeringen er løst op, vil "gestalten være afsluttet", og pågældende vil ikke længere tiltrække svigt-situationer.

Udover at beskæftige sig med fortiden, fokuseres der i gestaltterapien i høj grad på nuet; hvordan klienten har det lige præcis i dette øjeblik.

 

Coaching - FOKUS: NUTID + FREMTID - er ikke terapi, men et meget nyttigt værktøj til at afklare hvor du er i dit liv, hvor du vil hen, og hvordan du kommer derhen! I coaching fokuseres på hvordan klienten kan udnytte sit potentiale bedst muligt, men ikke på årsagerne til klientens problemer eller hæmninger.

Min erfaring er at coaching ikke kan stå alene hvis klienten er stresset, deprimeret, i sorg eller krise. Det nytter ikke at opstille handlingsplaner og mål for et menneske der er i krise eller dybt hæmmet af uløste traumer. Coaching er til gengæld genialt som supplement til psykoterapi.

 

Psykoterapi - FOKUS: FORTID + NUTID + FREMTID. Psykoterapi er nærmere beskrevet i linket over dette link. Men her skal understreges at den moderne psykoterapi fokuserer både på fortid, nutid og fremtid; for at afklare problemer i nutiden er vi nødt til at se på hvad der skete i fortiden. Når fortiden er kortlagt og erkendt kan der fokuseres på klientens ressourcer, mål og drømme for fremtiden.

Heidi Hersom Rådgivning | Grundtvigsvej 27C, 1.tv., 1864 Frederiksberg C  | Tlf.: 40 30 17 61 | hhersom@me.com