Hvad er psykoterapi - individuel terapi

Har man besluttet sig for at "se dybere i sig selv" og starte i et terapi-forløb kan det ofte være svært at vælge behandler og behandlingsform, da markedet bugner med utallige tilbud. Her kommer et par definitioner:

 

Terapi er en samlebetegnelse for al slags pleje og behandling, også af fysiske skavenker (f.eks. fysioterapi, ergoterapi).

 

Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsformer der bygger på psykologiske teorier og metoder. Disse behandlingsformer er udviklet og anvendt til at lette og helbrede ubalancer og traumer i psyken.

Konkret går psykoterapi ud på at klienten i aktivt samarbejde med terapeuten finder ud af at forholde sig til verden på en realistisk måde, dvs. i overensstemmelse med sine ressourcer og begrænsninger. Målet med psykoterapi er at finde forståelse, erkendelse og klarhed over sin egen fortid og nutid, således at klienten rustes til, på en stærkere og sundere måde, at leve sit liv på godt og ondt.

 

Energetisk psykoterapi er den retning jeg er uddannet i. På udddannelsen er gestaltterapi og kropsterapi de grundlæggende fag. Herudover er grundtanken at vi alle består af, og omgiver os med, energi og at de følgende fire elementers energi er i en konstant vekselvikrning:

  • Din psyke (dine følelser)

  • Din fysik (din krop og sundhed/sygdom)

  • Din mentale del (dine tanker)

  • Din spiritualitet (din tro)

Såfremt der er ubalance i et element vil det påvirke de andre, og generelt påvirke det pågældende menneskes velbefindende og liv. Målet er at genoprette balancen i alle fire elementer.  

Heidi Hersom Rådgivning | Grundtvigsvej 27C, 1.tv., 1864 Frederiksberg C  | Tlf.: 40 30 17 61 | hhersom@me.com