Forandringsledelse og kommunikationsstrategier i forandringsprocesser

Forandringsledelse og kommunikationsstrategier i forandringsprocesser Dansk erhvervsliv er i disse år inde i en fase hvor virksomhedsopkøb og fusioner er blevet hverdag. Dette stiller store krav til ledere og medarbejdere om at være omstillingsparate og fleksible.

 

Samtidigt er der en stor risiko for at der opstår uro, utryghed og panik blandt medarbejderne, såfremt der ikke tages hånd om medarbejdernes utryghed ved forandringerne, og kommunikeres på den rigtige måde om hvad forandringerne betyder for hvert enkelt individ. 

 

Jeg tilbyder at undervise HR-personale og ledere i hvordan disse processer håndteres, hvordan der skal kommunikeres både kollektivt og individuelt, og hvordan der skabes ro hos og fastholdelse af medarbejderne.

 

Undervisningen vil finde sted i din virksomhed. 

Heidi Hersom Rådgivning | Grundtvigsvej 27C, 1.tv., 1864 Frederiksberg C  | Tlf.: 40 30 17 61 | hhersom@me.com