Den bløde del af udstationering

 

Konceptet Den Bløde Del af Udstationering bygger på, at jeg som ekstern konsulent er den udstationerede medarbejders/families kontaktperson gennem hele udstationeringsforløbet.
Mit fokus vil være på familiens trivsel, på afklaring og opfølgning af forventninger, karriererådgivning og karriereplanlægning for den udstationerede og ægtefælle, og på en succesfuld hjemstationering og fastholdelse af den hjemvendte expat i virksomheden.

Til gavn for den udstationerede familie, og til gavn for den udsendende virksomhed.

Hvorfor er dette tiltag vigtigt?
Som tidligere globalt ansvarlig for alle udstationerede medarbejdere i bl.a. Carlsberg har jeg oplevet, hvor svært mange udstationerede og deres familier havde det 'på den menneskelige side', både før, under og efter udstationering. 
Før udstationering har den udstationerede og dennes ægtefælle ofte en masse uafklarede tanker, følelser og forventninger til den udstationering de står overfor. Oftest kan den udstationerede ikke tale med sin ledelse om disse blandede følelser. Dels fordi der i danske virksomheder ikke er tradition for at man taler om tvivl, usikkerhed og forvirrede følelser. Og dels fordi man lige før en udstationering også gerne vil vise ledelsen at de har valgt den rigtige kandidat til posten i udlandet.
Under udstationering bliver ordsproget "Out of sight - out of mind" desværre meget aktuelt for mange udstationerede og deres familier. Der er som oftest en dårlig kontakt mellem den udsendende virksomhed i Danmark og den udstationerede medarbejder. Dette er primært fordi alle har en travl hverdag, og i første omgang forholder sig til de aktuelle opgaver og udfordringer. Hvis ikke den udsendende HR-afdeling har en meget stærk styring af kontakten til den udstationerede, og den udstationerede heller ikke selv bevidst fastholder en kommunikation, forstærkes ordsproget nævnt ovenfor.
Efter udstationering oplever rigtigt mange udstationerede at det kommer lidt bag på virksomheden at pågældende kommer hjem igen. Der er ikke lige et passende job til pågældende, som måske bliver placeret i det job pågældende forlod for 3 år siden, eller endnu værre bliver fyret. Begge scenarier er sørgelige; alle de mange penge det har kostet virksomheden at udstationerede pågældende skulle jo gerne ses som en investering i udvikling af en medarbejder. Og denne investering skulle virksomheden jo helst høste gevinsten af, ved at beholde medarbejderen og de oparbejdede kompetencer som pågældende har erhvervet i udlandet.
For at tage hånd om alle disse aspekter tilbyder jeg følgende:
Virksomheden tegner et abonnement hos Heidi Hersom Rådgivning på Den bløde del af udstationering. Abonnementet indebærer at der ydes følgende rådgivning til et nærmere aftalt antal udstationerede pr år:
  • Op til 5 timers samtale med den udstaionerede, ægtefælle og børn over 12 år inden udstationering
  • En times telefonisk kontakt pr. måned til den udstationerede og familie gennem hele udstationeringsforløbet
  • Op til 5 timers samtale og rådgivning med den udstationerede, ægtefælle og børn over 12 år efter udstationeringen
  • Løbende afrapprotering fra Heidi Hersom Rådgivning til den udstationerende virksomhed vedrørende karrieremæssige issues, men naturligvis ikke omkring personlige.
  • Herudover kan det tilvælges at der også aflægges den udstationerede besøg under udstationeringen.
Kontakt mig nærmere for priser på abonnementet.
Individuelle ordninger kan også altid arrangeres.
Heidi Hersom Rådgivning | Grundtvigsvej 27C, 1.tv., 1864 Frederiksberg C  | Tlf.: 40 30 17 61 | hhersom@me.com