Abonnement på krisehjælp

Abonnement på krisehjælp

Flere og flere virksomheder ønsker, som en del af deres personalepolitik, at hjælpe og støtte medarbejdere, der går gennem en livskrise.

 

En livskrise sætter oftest den pågældende i en situation af handlingslammelse, sorg, vrede og forvirring. Ubehandlede livskriser kan føre til depression og uarbejdsdygtighed.

 

En livskrise kan bl.a. vise sig i forbindelse med:

  • Skilsmisse

  • Alvorlig sygdom - egen eller pårørendes

  • Dødsfald i familien - ægtefælle eller børn

  • Ulykker

  • Stress

Abonnementet består i:

  • At lederen/HR-medarbejderen telefonisk får rådgivning hos mig om hvordan den kriseramte medarbejder hjælpes bedst,

  • At den kriseramte medarbejder gennemgår et foløb med samtaleterapi (under tavshedspligt), for at sikre at medarbejderen kommer bedst og hurtigst gennem krisen.

Samtaleterapien vil foregå i min konsultation på Frederiksberg.

 

Heidi Hersom Rådgivning | Grundtvigsvej 27C, 1.tv., 1864 Frederiksberg C  | Tlf.: 40 30 17 61 | hhersom@me.com